Waardigheid & Trots

Goede zorg en aandacht voor ouderen in de verpleeghuizen draait in essentie om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Waardige, liefdevolle zorg en aandacht waar we trots op zijn en die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van ouderen, met warme betrokkenheid van familie en naastenwaardigheid (Waardigheid & Trots, liefdevolle zorg en aandacht voor onze ouderen).

Zorg in een zorgorganisatie is veelal zorg in de laatste levensfase waarin de ouderen meer en meer de grip op zijn leven verlies en zijn waardigheid kan worden aangetast. Ook is er maar al te vaak sprake van ziekten die het lichaam en de geest zodanig aantasten dat de waardigheid van de oudere er onder lijdt. Na jarenlange relaties kunnen ouderen veranderen en voor hun naasten ‘onherkenbaar’ worden. Het is daarom voor medewerkers binnen een zorgorganisatie een waardevolle en belangrijk opgave om de ouderen, familie, mantelzorgers en naasten te ondersteunen in dat proces van verliesverwerking.

Het heeft kans van slagen als we door het invoeren van de persoonsgerichte zorg en aandacht (individueel en/of kleinschalig groepsgericht) ‘de ander’ goed kennen.

Maar ook ondersteuning voor verzorgenden en verpleegkundigen die zowel te maken hebben met eigen verlieservaringen toename van verlies van ouderen die in een verpleeghuis verblijven (gemiddelde verblijfsduur is 1 jaar tot 1 ½ jaar). Ook worden zij veelal geconfronteerd met ‘onbegrepen gedrag’ van ouderen die zich gefrustreerd en verdrietig voelen om alles wat zij op lichamelijk, geestelijk en ook sociaal niveau inleveren.

Wat kan Verlies Aan Zet voor u als zorgorganisatie betekenen?

Verlies Aan Zet draagt in company bij aan deze ondersteuning door het geven van workshops en en het begeleiden van gesprekstafels.

 

Evenwicht voor mensen met dementie

Uit onderzoek (van der Wulp) is gebleken dat de volgende punten belangrijk zijn voor ouderen met dementie bij het vinden van een evenwicht:

  • De beleving van de handicap/beperking of ziekte
  • De beleving van verschil tussen thuis en verpleeghuis
  • Manier van omgaan met het verpleeghuis
  • De beleving van verleden en toekomst

Uit: Droës, RM. In beweging: over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Intro, Nijkerk 1990

 

Herinnering

Omkijken? Liever niet.
Want kijken, écht kijken
Doet pijn. Je voelt weer
Hoe het was, de pijn, het gemis.
Omkijken? Liever niet.
En als het moet, dan maar
Gewapend als beton, met
Droge ogen, jij er niet bij.
Herinnering. Zonder tranen
Gaat het niet. Maar door
De tranen heen blijft liefde
Levend, vind jij jezelf terug.
Herinnering. Alleen wie om
Kan kijken, kan vooruit zien.
Wie tranen zaait, zal licht
En toekomst oogsten.

Hans Stolp

Ik wil graag meer informatie