Verlies Aan Zet voor groepen

Als verliesbegeleider en ambassadeur voor Verlies richt ik me ook op groepen/teams. Dat kan zijn bij organisaties die veel te maken hebben met mensen die verlies lijden of verlies hebben geleden. Doel van deze bijeenkomsten kan divers zijn, afhankelijk van concretisering van de opdracht.

Lotgenotencontact

het verbinden van mensen die een gemeenschappelijk verlies lijden of hebben geleden (achteruitgang in lichamelijk, geestelijk, sociaal functioneren door ziekte of ongeval

Scholing/training

in samenspraak met opdrachtgever in drie bijeenkomsten drie aspecten van verliesverwerking uitwerken;

IMPACT-COPING-SUPPORT
Uitgangspunt bij de scholing/training medewerkers/personeel:

  • Oefening van vaardigheden (oefen-leren)
  • Consultatie over praktijkinbreng (praktijk/ervaringsleren)
  • Intervisie (begeleiding)
  • Creatieve werkvormen; aangepast op doel en niveau
 
 

Verlies aan zet voor zorgorganisaties

Voor zorgorganisaties biedt Verlies Aan Zet o.a. de volgende in company trainingen:

Leren loslaten

Op een dag leer je het subtiele verschil kennen

tussen een hand vasthouden en een ziel ketenen

Dan leer je dat liefde niet betekent: leunen

en dat gezelschap niet betekent: vrijheid

Je ontdekt dat een kus geen contract is

en een cadeau geen belofte

Je begint je nederlagen te accepteren

met je hoofd omhoog en je ogen open

Je leert vertrouwen op vandaag

omdat morgen te onzeker is voor plannen

Na een poos leer je dat zelfs zonneschijn je verbrandt

als je er te veel van krijgt

Dan wordt het tijd je eigen tijd te beplanten

en dan zorg je voor je eigen ziel

en wacht je niet langer op een wonder van buitenaf

En dan weet je echt, dat je het echt kunt volhouden

en dat je sterk bent

en dat je echt waarde hebt

En je leert en leert

Bij ieder afscheid leer je

 

Voltaire (1694-1778 filosoof)

Ik wil graag meer informatie