Verlies Aan Zet individueel

Jij bent voor mij een uniek mens met een eigen persoonlijk verhaal. Dat betekent dat ik samen met jou in een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek jouw behoeften aan ondersteuning en begeleiding inventariseer; Waar sta jij op dat moment, wat gaat goed, wat levert spanning en stress op. Kortom, wat heb jij nodig? Vervolgens doe ik jou een voorstel voor begeleidingstraject afhankelijk van jouw (levens)behoeften en wensen. Als verliesbegeleider kom ik naar je toe (in de regio Zuid-Holland).

Hoe werk ik?

In mijn werk als verliesbegeleider boor ik creativiteit, vindingrijkheid en scheppingskracht bij jou aan. Dat kan in de vorm zijn van een beeldend werk dat als collage, schilderwerk, textiel of ander kosteloos materiaal is uitgewerkt. Het beeldwerk is niet een op zichzelf staand doel. Het gaat om het effect dat werken met beeld heeft op jou in de dagelijkse werkelijkheid. Je verbindt je met het onderwerp of vraagstuk in jouw verliesverwerking waarvoor je begeleiding wilt hebben. Het beeld wordt een spiegeling van diepere, onbewuste of voorbewuste gevoelslagen.

Samengevat werk ik met de effecten van de beelden op jou zoals:

  • Inspiratie door de beelden die ontstaan; je kunt aangenaam of onaangenaam worden verrast door het beeld dat ontstaat. Dit geeft inspiratie voor vervolgstappen in jouw ontwikkelingsproces of voor interventies
  • Het onbenoembare benoembaar maken; door het beeld ontstaat er een werk aan de hand waarvan ervaringen en gevoelens bespreekbaar gemaakt kunnen worden
    Het betreden van het gebied van ‘het niet weten’; door het beeld wordt een bewustzijn aangeraakt waar nog geen woorden voor zijn of taal voor is
  • Het geven van betekenis geven aan de beelden; gevoelens en ervaringen kunnen betekenis krijgen door ze bewust te ervaren en door nieuw betekenisvol perspectief toe te voegen.

Ik werk met en vanuit verschillende methoden:

Ritueelmethode

Waardig afscheid faciliteren, symbolische handelingen die de overgang van oud naar nieuw markeren met zo nodig, afrondende verbale formules

Expressiemethode

uitlaatklep bieden door creatief, symbolisch, imaginair en speels vorm te geven aan de emotionele situatie

Ontladingsmethode

emotionele nabijheid faciliteert het afvloeien van emotionele lading (huilen van verdriet, boosheid, trillen van angst, stralen van blijdschap

Cognitieve/narratieve methode

op verhaal laten komen, helpen ‘construeren’ van eerst het impactverhaal en dan het helende verhaal.

Wat is het resultaat van mijn verliesbegeleiding?

Na het traject van verliesbegeleiding ben je weer ‘op verhaal’ gekomen. Je bent je bewust geworden welke emoties er spelen bij verlies en hebt praktische handvatten gekregen om hiermee om te gaan. Je hebt de impact van het verlies onder ogen gezien en ruimte gecreëerd voor verwerking. Daardoor is er weer een bepaalde mate van evenwicht ontstaan en is er meer rust in je leven gekomen. Je bent vaardig om jouw eigen plan te trekken en deze behoefte te communiceren met anderen.

Na dit begeleidingstraject ben je in staat om bij toekomstige verliezen in je leven sneller jouw behoeften te herkennen/erkennen en op een positieve manier daarvoor ruimte te nemen.

Het verhaal van meneer L.

Meneer L. is 91 jaar oud en een bewoner van een zorgcomplex. Hij kan erg goed en gedetailleerd schilderen met olieverf. Hij heeft al eerder prachtige schilderijen gemaakt en er menigeen een plezier mee kunnen doen.


Meneer was 67 Jaar getrouwd en zijn echtgenote ging mentaal achteruit door de ziekte van Alzheimer. Wegen moesten scheiden omdat zijn vrouw elders opgenomen moest worden.

Na kennismaking nodigde ik hem uit om eens vanuit zijn emotie te schilderen. Zijn liefde voor haar betekende zowel troost als pijn.
 Hoe wilde meneer L. zijn gedachten en gevoelens in beeld op het doek weergeven? Kon hij zijn verliesverwerking in beelden omzetten?


Het doel was om nader kennis met hem te maken en hem te stimuleren om zijn verdriet in beelden om te zetten.
Het zijn twee ‘mysterieuze’ ronde afbeeldingen geworden die, zoals hij zo mooi beschrijft, op weg zijn naar het ‘licht’. De grootste afbeelding symboliseert hem zelf en de kleinere afbeelding zijn echtgenote.

Hij heeft het schilderen vanuit zijn gevoel als troostend en hoopvol ervaren.


Vijf weken geleden, was het zover, meneer L. moest definitief afscheid nemen van zijn grote liefde. In zijn bijzijn is zijn vrouw overleden.


Deze afbeelding hangt nu aan een witte muur in zijn kamer. “Het geeft mij troost”, zo vertelde hij. “Zij is nu in het licht en ik volg later”. Soms loopt hij langs het schilderij en raakt de afbeelding even aan ……..

Ik heb hem toestemming gevraagd om zijn afbeelding te mogen delen op deze website  Ik ben niet zo’n schrijver, gaf hij aan, maar zéker een levens (beeld) kunstenaar om zo zijn pijn en verdriet te omarmen om dit grote verlies te kunnen dragen.

 

Na het traject van verliesbegeleiding ben je weer ‘op verhaal’ gekomen. Je bent je bewust geworden welke emoties er spelen bij verlies en hebt praktische handvatten gekregen om hiermee om te gaan.

Uurtarief € 80,-*
Gemiddeld zijn 3 afspraken van 2 uur voldoende

*excl. reiskosten en btw

Ik wil graag meer informatie