Adieu


Ik had je zo graag nog willen bereiken

Nog willen vragen: “was het goed zo …..?

Ik had je nog zo graag willen spreken

Als was het maar eenmaal

Maar misschien was het gescheiden zijn

Dan nog zwaarder geworden.

Ik had je zo graag nog eens willen spreken en nog willen vragen:

“heb je gezien dat die er was en die ook?

Heb je al die mensen gezien? Allemaal voor jou?”

Ik wist niet dat je zoveel mensen kende.

Ik wist niet dat zoveel mensen om jou gaven.

Ik heb zo gehoopt dat je ons nog zag.

En al die bloemen en tekeningen.

Ik heb zo gehoopt dat je het gehoord hebt;

De liederen de woorden en de muziek.

Ik zou je nog willen danken

Voor die laatste dag met jou bij ons.

Een ander kan het haast niet geloven;

Toch een mooie dag, zoveel liefde.

En vooral een dag om niet te vergeten.

En nu vandaag is ieder terug

Op zijn plek behalve jij

Vandaag gaat het leven wel door, maar niet gewoon zomaar

Alsof er niets is gebeurd.

Marinus van de Berg