“In het begin kun je het niet begrijpen, het wil niet tot je doordringen.
Er is onrust, het is stil, je dwaalt en zoekt naar iets dat er niet is.
Hoofd en hart, verstand en gevoel willen niet meer samenwerken, ze zijn elkaar kwijt geraakt”.

Uit: Herbergen van verlies, thuiskomen in het land van rouw

Wat is Verlies Aan Zet

Verlies Aan Zet gaat over leven met verlies.
Iedereen heeft wel eens te maken gehad met verlies; een dierbaar familielid, vriend of kennis, maar ook het verlies van werk en lichamelijke en geestelijke vermogen door ongeval of ziekte. Dat brengt allerlei emoties met zich mee als pijn, verdriet en soms ook boosheid. De ‘wereld’ is voor jou niet meer hetzelfde. Je bent uit evenwicht en alles om je heen, sociale leven … werk …., gaat zomaar door ….. In onze snelle samenleving vraagt verwerking van verlies om ruimte en aandacht.

Wat is verliesbegeleiding?

Wibe Veenbaas: “Verliesbegeleiding is elke samenwerking met de ander die bijdraagt aan constructieve verliesverwerking.”

"Omarm je verlies om te verwerken"

Verlies Aan Zet individueel

Jij bent voor mij een uniek mens met een eigen persoonlijk verhaal. Dat betekent dat ik samen met jou in een vrijblijvend kennismakingsgesprek jouw behoeften aan ondersteuning en begeleiding inventariseer; Waar sta jij op dat moment, wat gaat goed, wat levert spanning en stress op. Kortom, wat heb jij nodig? Vervolgens doe ik jou een voorstel voor begeleidingstraject afhankelijk van jouw (levens)behoeften en wensen.
Als verliesbegeleider werk ik met en vanuit verschillende methoden:

Verlies Aan Zet voor groepen

Als verliesbegeleider en ambassadeur voor Verlies richt ik me ook op groepen/teams. Dat kan zijn bij organisaties die veel te maken hebben met mensen die verlies lijden of verlies hebben geleden. Doel van deze bijeenkomsten kan divers zijn, afhankelijk van concretisering van de opdracht. 

Verlies aan Zet is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Rouw en Verlies.